iVIZIJA d.o.o., Hrvaška, Krapinske Toplice, Mirna ulica 1 (v nadaljnjem besedilu iVIZIJA) si pridržuje vse avtorske pravice do uporabe fotografij, besedil ter ostalega objavljenega gradiva, v smislu veljavnih zakonskih predpisov v Republiki Hrvaški. Fotografije, besedila ter ostali materiali se ne smejo objavljati, prodajati, javno ali zasebno publicirati ter na kakršenkoli drug način uporabljati brez soglasja iVIZIJAa. Vsako neupoštevanje pogojev iz prejšnjih odstavkov tega člena, za seboj potegne odgovornost in obveznost nadomestila nematerialne škode iVIZIJAju za poškodbo na posameznem materialu.

Uvodne določbe

iVIZIJA spoštuje vašo zasebnost in se obvezuje zaščititi vaše osebne podatke. Zbiranje in hranjenje podatkov se izvaja v skladu z določbami zakona o zaščiti osebnih podatkov.

Podatki pokriti s sistemom privacy policy

Podatki, ki jih od Vas zahtevamo in ki so zaščiteni so:

 • ime in priimek
 • naslov
 • elektronski naslov
 • številka telefona in/ali faxa
 • ter ostali podatki, ki ste nam jih omenili in za katere želite, da ostanejo skrivnost.

Z izrecno izjavo se lahko kadarkoli odjavite z našega e-poštnega seznama. Od takrat iVIZIJA Vaših podatkov ne bo uporabljal za promocijo. V tem primeru jih iVIZIJA lahko uporablja le v svoje interne namene, npr. zaradi računalniške statistične obdelave podatkov.

Namen pridobljenih podatkov

Vsi podatki, ki jih posredujete iVIZIJAju, se uporabijo izključno za:

 • bolj učinkovit odgovor na vaše povpraševanje,
 • zagotovitev opravljanja zahtevane storitve,
 • vključitev v naš sistem nagradnih iger,
 • promocijo naših storitev,
 • našo interno statistično obdelavo podatkov,
 • možnost pošiljanja publikacij, brošur in drugih promocijskih materialov.

iVIZIJA jamči, da bo pridobljene podatke uporabljal samo v zgoraj navedene namene, in to s strani družb iVIZIJA.S predajo svojih osebnih podatkov preko vseh oblik komunikacije dajete svoje izrecno soglasje, da Vas lahko iVIZIJA kontaktira v zgoraj navedene namene. Če ne želite, da iVIZIJA stopi v stik z vami, ste dolžni o tem pisno obvestiti iVIZIJA. V vsaki prejeti novici imate možnost odjave z e-poštnega seznama.

Čas trajanja politike zasebnosti

V trenutku predaje svojih podatkov dovoljujete, da Vas kontaktiramo, obenem pa se vpišete na naš e-poštni seznam. Trenutek vpisa je obenem Vaše izrecno dovoljenje glede kontaktov. Zaščita zasebnosti Vaših podatkov je trajna, kadarkoli pa lahko zahtevate odstranitev z našega e-poštnega seznama. Po tem se podatki ne bodo več uporabljali s strani iVIZIJAja, razen za internetne namene, npr. za informacijsko ali statistično obdelavo podatkov.

Vsebine privacy policy podatkov

Vaš elektronski naslov in vaši osebni podatki niso naprodaj,prav tako pa jih ne oddajamo in ne dajemo na razpolago tretjim fizičnim in pravnim osebam zunaj skupine iVIZIJA brez vašega soglasja, ker je to v nasprotju z našo politiko zasebnosti. iVIZIJA strogo spoštuje politiko “no spam”. Od Vas bomo zahtevali posebno soglasje, če želite, da vas obveščamo o naših posebnih ponudbah in akcijah. iVIZIJA ne odgovarja za naključne napake ali napake zaradi višje sile ali zaradi drugih objektivnih okoliščin, s katerimi je povzročena naključna kršitev zagotovljene zaščite vaših podatkov, vendar zagotavlja, da bo napaka odpravljena v najkrajšem možnem času.

Piškotki in on-line tehnologija

Kot je primer tudi z množico drugih portalov, lahko tudi naš uporablja „piškotke“ in druge tehnologije, ki nam poenostavljajo sporočanje vsebine glede na vaša področja zanimanja, obdelavo rezervacij ali zahtev, in/ali analiziranje karakteristik vaših obiskov. Piškotki se sami po sebi ne morejo uporabljati za odkrivanje vaše osebne identitete. Ko pristopate na naše spletne strani, ta informacija našim ponudnikom identificira lastnosti vašega brskalnika, ne pa tudi vas. Če želite v katerem koli trenutku izbrisati ali onemogočiti piškotke na svojem računalniku, lahko ažurirate postavke svojega internetnega brskalnika (informacije o načinu brisanja in onemogočanja piškotka poiščite na svojem brskalniku z izbiro „Help“) Informacije lahko tudi zbirate z uporabo „pikselskih oznak“, „mrežnih signalov“, „praznih GIF-ov“ ali podobnih sredstev (skupno poimenovanih „pikselske oznake“), ki nam omogočajo izvedeti kdaj obiskujete naš portal in kako uporabljate naša e-poštna obvestila ali oglase.

Zaščita osebnih podatkov otrok

iVIZIJA svetuje staršem in skrbnikom, da otroke naučijo varnega ter odgovornega upravljanja z osebnimi podatki na internetu. iVIZIJA ne želi in nima namena zbirati osebne podatke oseb, mlajših od 14 let. Na nikakršen način jih ne bo uporabljal, niti jih bo izdal tretjim osebam, razen v primeru reklamnih iger na internetu. Takšni podatki za kontaktiranje preko interneta se uporabljajo brez dovoljenja staršev, samo za neposredno odgovarjanje na zahtevo otroka in ne bodo uporabljeni za nikakršne druge namene; Ne zbiramo osebnih podatkov za kontaktiranje izven interneta, razen zaradi podelitve nagrad, tedaj pa tudi samo z dovoljenjem staršev. Tretjim osebam ne posredujemo nobenih osebnih podatkov brez predhodnega dovoljenja staršev. Otrokom ne omogočamo, da brez dovoljenja staršev javno objavljajo ali na drugi način distribuirajo osebne podatke ali druge materiale, ki nam jih pošiljajo in s pomočjo katerih jih lahko kontaktiramo, niti spodbujamo otroke, da zaradi sodelovanja v nagradni igri ali kakšni drugi aktivnosti odkrijejo več podatkov, kot je potrebno za sodelovanje v njej. V primerih, ko je otrokom mlajšim od 14 let dovoljeno sodelovanje v nagradnih igrah, od otroka najprej zahtevamo, da za sodelovanje dobi dovoljenje od svojih staršev ali zakonskih zastopnikov in da vpiše e-poštni naslov svojih staršev ali zastopnikov. Če otrok, ki je mlajši od 14 let, osvoji kakšno nagrado, se o tem po elektronski pošti, telefonu ali pisno obvestijo starši ali skrbniki. Osebni podatki otroka in staršev se izbrišejo iz naše baze podatkov, v kolikor starši to od nas zahtevajo. Kot starš ali skrbnik imate zmeraj pravico zahtevati vpogled v vse osebne podatke o svojem otroku, ki smo jih dobili na eni izmed naših spletnih strani. Lahko zahtevate brisanje podatkov (v kolikor se ti podatki še zmeraj nahajajo v naši bazi podatkov) in/ali nam prepoveste nadaljnje zbiranje ter uporabo podatkov o vašem otroku. Če ste starš in želite izkoristiti to pravico, nas kontaktirajte. Poleg navedene zaščite, vam iVIZIJA še zagotavlja zaščito osebnih podatkov otrok, ki je predvidena s posebnimi zakoni, ki urejajo to vprašanje.

Sprememba podatkov

Vedno se lahko obrnete na nas zaradi pregleda vaših osebnih podatkov, kot tudi zaradi posodabljanja, popravljanja ali brisanja podatkov. Do tega trenutka uporabljamo vaše stare podatke v navedene namene.

Vaše soglasje

Ko izpolnite obrazce na tej strani, jamčite, da so podatki, ki jih posredujete, točni, da ste poslovno sposobni in pooblaščeni razpoalgati s posredovanimi infomacijami, da imate pravico skleniti ta posel, ter da v celoti soglašate da iVIZIJA vaše podatke uporablja in zbira v skladu z zakonom ter pogoji naše politike zasebnosti .

Transparentnost

Če se odločimo spremeniti našo privacy policy, bomo spremembe objavili na tej spletni strani, s tem pa vam omogočamo stalen vpogled vanje. Te spremembe bodo veljale tudi v našem medsebojnem odnosu, kot da so obstajale pred vašo uvrstitvijo na mailing listo, in sicer če so v skladu z veljavnimi hrvaškimi predpisi ter če se z njimi ne zmanjšajo vaše že pridobljene pravice.