Zaštita privatnosti

Hotel Villa Magdalena u vlasništvu tvrtke iVIZIJA d.o.o., Mirna ulica 1, 49217 Krapinske Toplice (u daljnjem tekstu: iVIZIJA d.o.o.), zadržava sva autorska prava na korištenje fotografijama, tekstom i ostalim objavljenim materijalom, u smislu pozitivnih zakonskih propisa u Republici Hrvatskoj.

Fotografije, tekstovi i ostali materijal ne smiju se objavljivati, prodavati, javno ili privatno publicirati niti na bilo koji drugi način upotrebljavati bez suglasnosti tvrtke iVIZIJA d.o.o.. Svako nepridržavanje uvjeta iz prethodnih stavaka ovog članka povlači za sobom odgovornost i obvezu naknade nematerijalne štete tvrtki iVIZIJA d.o.o. po povredi za pojedini materijal.

Uvodne odredbe

iVIZIJA d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Jamčimo korisnicima naših usluga da ćemo sve osobne podatke tretirati kao povjerljivu informaciju i poslovnu tajnu.

Ovom Politikom privatnosti uređuje se način postupanja s osobnim podacima kojima tvrtka iVIZIJA d.o.o. pristupi putem rezervacijskog sustava ili kontakt formulara odnosno putem pojedinih usluga tvrtke iVIZIJA d.o.o., danih na korištenje gostima, a posredstvom kojih je tvrtki iVIZIJA d.o.o. omogućen pristup osobnim podacima.

Odgovorna osoba tvrtke iVIZIJA d.o.o.: Ivan Petrović

Voditelj obrade osobnih podataka: Ivan Petrović

Podaci pokriveni sustavom politike privatnosti

Podatke koje od Vas prvenstveno tražimo i koji su zaštićeni

 • ime i prezime
 • adresa i država
 • adresa e-pošte
 • broj telefona i/ili telefaksa
 • ostali podaci koje navedete, a napomenete da želite da ostanu tajni.

U svako se doba možete odjaviti s naše mailing liste izričitom izjavom, nakon čega se iVIZIJA d.o.o. neće koristiti vašim podacima u svrhu promocije. U tom ih slučaju iVIZIJA d.o.o. može upotrebljavati samo u svoje interne svrhe, npr. radi informatičke statističke obrade podataka.

Svrha dobivenih podataka

Svi podaci koje tvrtka iVIZIJA d.o.o. od vas dobije služe isključivo za:

 • što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit
 • osiguranja pružanja tražene usluge
 • ulaska u naš sustav nagradnih igara
 • promociju naših usluga (newsletter) uz dodatnu suglasnost
 • naše interne statističke obrade podataka
 • mogućnosti slanja publikacija, brošura i drugih promidžbenih materijala uz dodatnu suglasnost

iVIZIJA d.o.o. jamči da će se prikupljenim podacima koristiti samo u navedene svrhe. Ustupanjem svojih osobnih podataka kroz sve oblike komunikacije dajete svoju izričitu suglasnost da vam se tvrtka iVIZIJA d.o.o. može obratiti u navedene svrhe. U slučaju da ne želite da tvrtka iVIZIJA d.o.o. kontaktira s vama, dužni ste o tome izričito pisanim putem izvijestiti tvrtku iVIZIJA d.o.o.. U svakom primljenom newsletteru imate mogućnost odjave s mailing liste.

Sadržaj politike privatnosti

Vašu adresu e-pošte i ostale podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo niti stavljamo trećim pravnim i fizičkim osobama izvan tvrtke iVIZIJA d.o.o. na raspolaganje bez vašeg pristanka, jer je to protivno našoj politici o privatnosti. Tvrtka iVIZIJA d.o.o. se drži stroge politike “no spam”. Tvrtka iVIZIJA d.o.o. ne odgovara za slučajnu pogrešku ili pogrešku zbog više sile, ili drugih objektivnih okolnosti kojima se uzrokuje slučajno kršenje zajamčene zaštite vaših podataka, ali jamči da će pogreška biti otklonjena, ako je to moguće, čim prije.

Vrijeme trajanja politike privatnosti

U trenutku kada dostavite svoje podatke pristajete na to da s vama kontaktiramo vezano uz traženi upit. Trenutak ulaska predstavlja vaš izričit pristanak na kontakt. Zaštita je privatnosti vaših podataka trajna, a u svakom trenutku možete tražiti brisanje vaših podataka u našoj bazi i/ili isključenje s naše mailing liste ukoliko ste prijavljeni na istu. Nakon toga se tvrtka iVIZIJA d.o.o. više neće koristiti vašim podacima osim za interne svrhe, npr. radi informatičke ili statističke obrade podataka.

Statistika poslužitelja

Naš poslužitelj globalne mreže koristi statistički softver. Ti su programi standardno obilježje svih web poslužitelja i nisu karakteristični samo za naše stranice. Takvi statistički programi omogućuju nam da naše stranice prilagodimo tako da budu što efikasnije i jednostavnije za naše posjetitelje (utvrđivanje podataka koji najviše ili najmanje zanimaju naše korisnike, prilagođavanje stranica za pojedine web preglednike, učinkovitost strukture naše lokacije te posjećenost naših stranica.) Zapisi o posjećenosti naših stranica ne sadrže osobne podatke naših korisnika niti upućuju na osobe koje posjećuju naše stranice.

Kolačići i internetske tehnologije

Kao što je slučaj i s mnogim drugim portalima, i naš se može koristiti „kolačićima“ i drugim tehnologijama koje nam olakšavaju isporučivanje sadržaja ovisno o vašim područjima interesa, obrađivanje rezervacija ili zahtjeva, i/ili analiziranje karakteristika vaših posjeta. Kolačići se sami po sebi ne mogu upotrebljavati za otkrivanje vašeg osobnog identiteta. Kad pristupate našim web-stranicama, ova informacija našim poslužiteljima identificira svojstva vašeg pretraživača, ali ne i vas. Želite li u bilo kojem trenutku izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu, možete ažurirati postavke svojeg internetskog pretraživača. Informacije možemo također prikupljati primjenom „pikselskih oznaka“, „mrežnih signala“, „praznih GIF-ova“ ili sličnih sredstava (zajednički nazvanih „pikselske oznake“) koja nam omogućuju saznati kad posjećujete naš portal i kako se koristite našim porukama e-pošte ili oglasima.

Sigurnost podataka

Radi sigurnosti podataka na ovoj adresi, te kako bismo osigurali da ova usluga bude pristupačna svim korisnicima, ovaj računalni sustav koristi softver koji prati posjete na mreži te prepoznaju neovlaštene pokušaje otpreme ili izmjene podataka, kao i one koji bi mogli prouzročiti štetu na neki drugi način. Neovlašteni pokušaji otpreme ili izmjene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni.

Naše web stranice koriste siguran HTTPS protokol koristeći SSL certifikat. Naši serveri i web stranice se kontinuirano provjeravaju antivirusnim sustavima.

Zaštita osobnih podataka djece

iVIZIJA d.o.o. savjetuje roditeljima i skrbnicima da poduče djecu o sigurnom i odgovornom postupanju s osobnim podacima na internetu. iVIZIJA d.o.o. NE želi i nema namjeru prikupljati osobne podatke osoba mlađih od 14 godina, neće ih ni na koji način rabiti niti će ih odati trećima, osim u slučaju promidžbenih igara na internetu. Takvi podaci za kontaktiranje preko interneta upotrebljavaju se bez dopuštenja roditelja samo za neposredno odgovaranje na djetetov zahtjev i neće se upotrebljavati ni za kakve druge namjene. NE prikupljamo osobne podatke za kontaktiranje izvan interneta, osim radi dodjele nagrada, a i tada samo uz dopuštenje roditelja. NE dostavljamo trećim osobama nikakve osobne podatke bez prethodne dozvole roditelja. Ne omogućujemo djeci da bez dozvole roditelja javno objavljuju ili na drugi način distribuiraju osobne podatke ili druge materijale koje nam šalju pomoću kojih ih se može stupiti s njima u kontakt, niti potičemo djecu da radi sudjelovanja u nagradnoj igri ili nekoj drugoj aktivnosti otkriju više podataka no što je potrebno za sudjelovanje u dotičnoj aktivnosti. U slučajevima kada je djeci mlađoj od 14 godina dopušteno sudjelovati u nagradnim igrama zahtijevamo od djeteta da prvo zatraži dozvolu za sudjelovanje od svojih roditelja ili zakonskih zastupnika te da upiše adresu e-pošte svojih roditelja ili zastupnika. Ako dijete mlađe od 14 godina osvoji neku nagradu, o tome se elektronskom poštom, telefonom ili pismenim putem obavještavaju roditelji ili staratelji. Osobni podaci djeteta i roditelja brišu se iz naše baze podataka ako roditelji to od nas zatraže. Kao roditelj ili staratelj uvijek imate pravo zatražiti uvid u sve osobne podatke o svojem djetetu koje smo dobili na nekoj od naših stranica, možete zahtijevati brisanje podataka (ako se ti podaci još uvijek nalaze u našoj bazi podataka) i/ili zabraniti nam buduće sakupljanje i upotrebu podataka o vašem djetetu. Ako ste roditelj i želite ostvariti to pravo, javite nam se. Osim navedenog, iVIZIJA d.o.o. jamči zaštitu osobnih podataka djece predviđenu posebnim zakonima koji uređuju to pitanje.

Vaša suglasnost

Popunjavajući formulare na ovoj stranici jamčite da su informacije koje ste priložili točne, da ste poslovno sposobni i ovlašteni raspolagati danim informacijama te da ste u cijelosti suglasni da iVIZIJA d.o.o. vaše podatke upotrebljava i prikuplja u skladu sa zakonom i uvjetima naše politike zaštite privatnosti.

Promjena podataka

U svakom nam se trenutku možete obratiti radi pregleda svojih osobnih podataka, kao i radi ažuriranja, ispravka ili brisanja podataka. Do toga se trenutka u navedene svrhe koristimo vašim starim podacima.

Transparentnost

Ako odlučimo mijenjati svoju politiku privatnosti, promjene ćemo postaviti na ovu stranicu tako da možete neprestano imati uvid u njih. Te promjene će vrijediti i u našem međusobnom odnosu kao da su postojale prije vašeg ulaska na mailing listu, ako su u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i ako vas ne zakidaju u nekim stečenim pravima.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

iVIZIJA d.o.o. pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do raskida istih od Vaše strane ili od strane tvrtke iVIZIJA d.o.o.. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje svih materijala i sadržaja preuzetih i korištenih s iste web lokacije.

iVIZIJA d.o.o.

Zadanja promjena 18. svibnja 2018.