Klimatske promjene opisane su od strane vodećih svjetskih znanstvenika kao najveći i najopasniji problem današnjice. Kao svjedoci toga svjesni smo da do promjena može doći tek kada svatko od nas krene od sebe. Hoteli imaju iznimno važnu ulogu u očuvanju okoliša i stvaranju održivog razvoja turizma u cijelom svijetu. Svi hoteli, koliko god mali, opterećuju okoliš. Oni troše vodu i energiju i stvaraju velike količine otpada. No, kada bi svaki hotel na svijetu mogao smanjiti svoje utjecaje na okoliš, to bi napravilo veliku razliku u globalnim pitanjima. Svake godine hotele posjećuju milijuni ljudi, a ekološki prihvatljivo poslovanje ima utjecaja na cijeli prirodni svijet koji nas okružuje.

Hotel Villa Magdalena kao jedan od vodećih wellness hotela u regiji, u želji za očuvanjem okoliša, prirode i prirodnih dobara, svjestan uloge koju promovira u društvu donosi sljedeću

Politiku upravljanja okolišem

kojom se obvezuje da će odgovorno upravljati svim aspektima svog poslovanja smanjujući time negativne utjecaje na okoliš na najmanju moguću mjeru.

Opredijelili smo se za provođenje sljedećih načela Politike upravljanja okolišem:

  • usklađenost sa svim primjenjivim propisima iz zaštite okoliša
  • naš prioritetni cilj je uskladiti se sa zahtjevima „EKO zelenog hotela” kako bi ostvarili zahtjeve EU ECOLABEL
  • uvođenje novih ekološki prihvatljivih materijala i zamjenskim djelovanjem na tvari koje direktno ili indirektno utječu na okoliš
  • stalno poboljšanje okolišnih učinaka u području energetske učinkovitosti
  • suradnja s lokalnom zajednicom te nabava namirnica iz domaćeg ekološkog uzgoja
  • edukacija osoblja kako bi svako u svom odjelu što više mogao doprinjeti zahtjevima „EKO zelenog hotela”
  • kontinuirano informiranje gostiju o našim ostvarenjima u zaštiti okoliša
  • selektirati sav otpad prije predaje sakupljaču prema vrsti otpada, s čime uvelike smanjujemo količinu miješanog komunalnog otpada koji je neselektivni i ne može se reciklirati
  • digitalizacija svih internih procesa hotela s ciljem minimalizacije tiskanih dokumenata
  • ova Politika je okvir za postavljanje naših ciljeva u zaštiti okoliša

Nastavno tome apeliramo na sve naše potencijalne goste da uvijek kada su u mogućnosti biraju hotele koji sustavno rade na tome da postanu zeleni hoteli i koji imaju okolišno prihvatljivu politiku poslovanja.